építőgépek

5. Alapozás-, közmű- és útépítés gépei

építőgépek

5.1

Alapozás gépei

-Talajvízszint süllyesztő berendezések -Betoninjektáló berendezések -Cölö-pöző berendezések -Cölöpverő, szádfal verő- kihúzó berendezések -Talaj-réselő berendezések -Talajhorgonyzás berendezései

5.2

Közműépítés gépei

-Talaj-, és kőzetfúró gépek, útkorona átfúró berendezések -Vízszintes fúrások gépei -Kábel és dréncső fektető berendezések -Komplett csőfektető beren-dezések -Csősajtoló berendezések -Csőhálózat felújítás különleges berende-zései -Víztelenítés gépei

5.3

Útépítés gépei

-Útalap építő gépek -Aszfaltút építő gépek -Betonút építő gépek

5.4

Hídépítés és -fenntartás gépei

 

5.5

Vízépítés gépei